Medlemmer

Dirigent Ole Andersen

--

Es-Cornet Karsten Ortvald Andreassen

--

Solo Cornet Lars Christoffersen

Ole Hentzen
Jette Sejerslev
Leo Vedel Dyrkjær


2. Cornet Niels Christian Poulsen

--

3. Cornet Jørgen Hammelboe

Nis Kentorp 

--

Repiano Preben Hjermø

--

Flugelhorn Bjarne Lohse

--

Solo Horn Per Knudsen

-

1. Horn Hans Ulrik Nielsen

Kjeld Clausen

--

2. Horn Jørgen Kroner

--

1. Baritone Peter Højkjær

--

2. Baritone Wedel Christensen

--

1. Trombone Bent Westermann

--

2.Trombone Niels Bjørn Hansen

--

Bas Trombone Erik Grodtkjær

--

Euphonium Inger Marke

-

Es-Tuba Poul Andreassen

Jan Maymann

--

B-Tuba Torben Hammelboe

(Steen Witzel)

--

Percussion (Niels Mørck)

--